Préstec de llibres electrònics eBiblio Catalunya

Cerques

Com a usuari disposeu de diferents mètodes per accedir als continguts que desitgeu mitjançant:

 • Cerca ràpida dels continguts.
 • Els diferents carrusels existents a la pàgina principal (novetats, més visitats, més prestats...).

CERCA RÀPIDA DELS CONTINGUTS.

Els passos que heu de seguir per fer una recerca ràpida són:

 1. Aneu a la pàgina principal.
 2. Introduïu a l'àrea de text, situada a la part superior de la pantalla, la paraula o frase que identifiqui el contingut que voleu localitzar.
 3. Premeu el botó Buscar (Cerca).


  Imatge 1. Cerca ràpida.

FILTRES

Com a usuari podeu delimitar la cerca del recurs desitjat utilitzant els filtres de les cerques facetades.

Els passos que heu de seguir són:

 1. Feu una cerca en blanc. Per a això, heu de prémer el botó Cerca.
 2. A la part esquerra de la finestra apareixen diferents filtres que podeu utilitzar per delimitar la cerca. Seleccioneu el filtre o filtres que desitgeu aplicar per reduir els resultats de la cerca.


  Imatge 2. Selecció de filtres a la columna esquerra.


 3. Si els filtres que apareixen per defecte no s'adeqüen al contingut que voleu localitzar, podeu afegir filtres addicionals. Tan sols heu de prémer Mostrar filtros adicionales (Mostra els filtres addicionals) del menú de la part esquerra. Seleccioneu-ne els desitjats i premeu el botó Mostrar (Mostra).


  Imatge 3. Finestra emergent per afegir filtres addicionals.


 4. A més d'afegir filtres addicionals, podeu afegir nous camps de cerca a cadascun dels filtres del panell de l'esquerra. Premeu Más... (Més...) del filtre desitjat, seleccioneu els camps nous que voleu aplicar a la nova cerca i premeu el botó Mostrar (Mostra).


  Imatge 4. Filtres addicionals,
  Imatge 5. Finestra emergent per afegir noves facetes a un filtre determinat.


 5. Si els camps dels filtres que apareixen per defecte o que heu afegit no us han servit per delimitar la cerca, podeu eliminar-los del panell de l'esquerra. Només heu de seleccionar els camps que voleu eliminar i prémer Eliminar filtros (Elimina els filtres).


  Imatge 6. Eliminar facetes seleccionades d'un filtre determinat.